Augustowska 49, 61-051 Poznań
+48 691 093 889
biurodafir@gmail.com

Oferta

Dafir to coś więcej niż tylko księgowość

Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe DAFIR gwarantuje prowadzenie księgowości i spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wymaganiami formalno-merytorycznymi. Dostosowujemy również nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Łączymy nowe technologie z bezpośrednią obsługą Klienta. Dostosowujemy sposób obsługi do indywidualnych potrzeb:

 • pracujemy zdalnie na systemie księgowym Klienta
 • delegujemy pracownika do siedziby Klienta
 • sprawujemy nadzór nad księgami prowadzonymi przez pracowników Klienta
 • przejmujemy pełną obsługę w naszym biurze DAFIR

W zależności od Państwa potrzeb i formy prowadzenia działalności możemy świadczyć usługi w następującym zakresie:

Biuro Rachunkowe

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • prowadzenie rejestru zakupu a także sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia
 • przygotowujemy dowody wpłat a także przelewy na poszczególne podatki.
 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych a także sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia
 • przygotowujemy dowody wpłat a także przelewy na poszczególne podatki.

Kadry i Płace

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła np na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS i PFRON
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy do Urzędu skarbowego i do ZUS
 • doradztwo z zakresu rekrutacji a także selekcji kandydatów do pracy,
Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
 • budżety, biznesplany,
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzamy również analizy finansowe, wnioski kredytowe, biznesplany oraz wnioski o dotacje unijne.

Biuro Rachunkowe