Augustowska 49, 61-051 Poznań
+48 691 093 889
biuro@dafir.eu

Oferta

Biuro rachunkowe Poznań Nowe Miasto

Biuro Rachunkowego DAFIR gwarantuje prowadzenie księgowości i spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi. Dostosowujemy również nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

W zależności od Państwa potrzeb i formy prowadzenia działalności możemy świadczyć usługi w następującym zakresie:

oferta7

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
oferta6

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
oferta1

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencje wyposażenia
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
oferta8

Kadry i Płace

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie  imiennych kart przychodów pracownika
 • sporządzanie  obowiązkowych deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS i PFRON
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy do Urzędu skarbowego i do ZUS.
 • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
oferta3

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

 • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
 • budżety, biznesplany,
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzamy również analizy finansowe, wnioski kredytowe, biznesplany oraz wnioski o dotacje unijne.