Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
  • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
  • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
  • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)