Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planu amortyzacji
  • sporządzanie deklaracji gotowych do złożenia do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
  • prowadzenie ewidencje wyposażenia
  • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.
  • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)