wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem

  • rachunkowość zarządcza (sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych analiz według ustalonego z Państwem wzoru)
  • budżety, biznesplany,
  • sporządzanie wniosków kredytowych