Koszt świadczonych przez nas usług jest ustalany indywidualnie z każdym z naszych klientów.

Koszt uzależniony jest od specyfiki firmy zlecającej, czyli od:

  • formy prawnej
  • wybranego przez Klienta sposobu opodatkowania, w zakresie podatku dochodowego i VAT
  • rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych oraz otrzymywanych dokumentów obcych i ilości zatrudnianych osób.

Miesięczny koszt naszej usługi może być skalkulowany w dwojaki sposób:

  • jako miesięczna kwota określana ryczałtowo
  • jako iloczyn ceny za jeden dekret i liczby dekretów w miesiącu, powiększony o koszt obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
Minimalne ceny oferowanych usług:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi - od 800,00 zł
  • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wraz z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi - od 150,00 zł
  • obsługa kadrowo - płacowa w wysokości 30,00 zł za jednego pracownika lub zleceniobiorcę (z  ZUS).

Dla nowych klientów proponujemy w pierwszych miesiącach współpracy korzystne rabaty.

Jeżeli pragną Państwo otrzymać ofertę dostosowaną do specyfiki Państwa działalności, prosimy o kontakt

Podane ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi i nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego